banner
Trang chủ Tác giả

Danh sách tác giả

  • Dược sĩ Phạm Chiến

    Dược sĩ Phạm Chiến tốt nghiệp trường Đại Học Dược Hà Nội. Anh đã từng theo học tại chuyên ngành Công nghiệp Dược. Anh tham gia làm khóa luận tại bộ môn Bào Chế và tốt nghiệp loại giỏi.

Có thể bạn quan tâm?