banner
Home Kiểm Nghiệm Thuốc

Kiểm Nghiệm Thuốc

Chuyên mục đưa ra các chỉ tiêu chất lượng và phương pháp thử để đánh giá chất lượng của các dạng bào chế thuốc như thuốc bột, viên nang, viên nén, thuốc mỡ.